Image

Aïda*, een alleenstaande moeder, heeft de afgelopen jaren heel wat nare ervaringen gehad. Toch heeft ze altijd geprobeerd om haar hoofd boven water te houden en voor haar twee dochters te zorgen. Maar het was niet altijd makkelijk, zeker niet toen ze onlangs verhuisde en allerlei klusjes moest doen die ze niet zelf kon oplossen. Gelukkig was daar HipHelpt, een organisatie die vrijwilligers koppelt aan mensen die hulp nodig hebben.

Aïda kwam bij HipHelpt terecht via verschillende hulpverlenersinstanties. Ze diende verschillende hulpvragen in, waaronder het leggen van laminaat in twee slaapkamers, het in elkaar zetten van bedden voor haar dochters en het monteren van een kledingkast en lampen. Al snel kreeg ze hulp van vrijwilligers die deze klusjes voor haar deden. "Super blij mee dat HipHelpt bestaat, het is gewoon geweldig. Als alleenstaande moeder heb ik twee linkerhanden. Ik heb geen idee hoe ik dit soort klusjes moet doen. En het is pittig om alle dingen alleen te moeten regelen," vertelt Aïda.

Lichtpuntjes
De hulp die Aïda heeft gekregen, heeft veel voor haar betekend. "Dat mensen dit willen doen voor je," vertelt ze emotioneel. "Het is heel fijn om nu mee te mogen maken, dat er wel mooie mensen zijn, die willen helpen. Dat mensen in hun vrije tijd anderen willen helpen, prachtig! Mijn dankbaarheid is zo groot. Dat vergeet je niet, dat iemand in de moeilijkste tijd je toch heeft geholpen." Het heeft haar weer hoop gegeven en laten zien dat er wel degelijk lichtpuntjes zijn, zelfs in de donkerste tijden.

Hulp bieden op de goede plek
Niels is een van de vrijwilligers die Aïda en haar dochters heeft geholpen. Samen met zijn vrouw is hij sinds coronatijd vrijwilliger bij HipHelpt. “Het is mooi om bij mensen thuis te komen en hen te helpen. Ze kunnen het zelf niet voor elkaar krijgen, omdat ze geen steunend netwerk hebben en ook niemand voor de klus kunnen inhuren. Als HipHelpt niet met een hulpbieder komt helpen, blijft de hulvraag gewoon bestaan. Het was fijn te merken dat we met onze hulp op de goede plek waren. Dat geeft een voldaan gevoel.”

Verbinding
HipHelpt biedt niet alleen praktische hulp, maar ook een gevoel van verbinding en saamhorigheid. Voor Aïda betekent het heel veel dat er mensen zijn die haar willen helpen, ook al kennen ze haar niet. Het geeft haar vertrouwen in de medemens. Dat is precies wat HipHelpt met vrijwilligerswerk kan bereiken: het verbinden van mensen en het bieden van hoop en ondersteuning. Aïda stimuleert anderen die hulp nodig hebben dan ook om hulp te vragen: "Gewoon de stap durven zetten, HipHelpt helpt graag en uit het hart. Vraag hulp! Het is in het begin heel moeilijk, maar het contact met de helpdesk en de vrijwilligers is heel fijn," zegt Aïda.
 
Aïda heet in werkelijkheid anders

Adres

Postadres:

Amelisweerd 77
3813 XE  Amersfoort

Email: info@voorelkaaramersfoort.nl

Zoeken